Dane kontaktowe

Dr. Miele Cosmed Group S.A.
ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom

Tel: +48 48 384 58 01
E-mail: sekretariat@dr-miele.eu
E-mail: sekretariat.jawor@dr-miele.eu

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000049539
Kapitał zakładowy: 87.338.652,00 zł
Kapitał wpłacony: 87.338.652,00 zł
NIP: 7960069371 BDO: 000015151

BIURO ZARZĄDU, DYSTRYBUCJA, MARKETING
ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom

Tel: +48 48 384 58 01
Tel: +48 48 360 83 62
E-mail: bobini@dr-miele.eu

Formularz kontaktowy