Dane kontaktowe

GLOBAL COSMED GROUP S.A.
ul. Kuziennicza 15
59-400 Jawor

Tel: +48 76 870 30 31
Fax: +48 76 870 32 63
E-mail: board.office@globalcosmed.eu
E-mail: sekretariat.jawor@globalcosmed.eu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000041414
Kapitał zakładowy: 93 031 238,00 zł
Kapitał wpłacony: 93 031 238,00 zł
NIP: 695-000-27-32

BIURO ZARZĄDU, DYSTRYBUCJA, MARKETING
ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom

Tel: +48 48 384 58 01
Tel: +48 48 360 83 62
Fax: +48 48 360 92 57
E-mail: bobini@globalcosmed.eu

Formularz kontaktowy