Impressum

Global Cosmed Group S.A.
ul. Kuziennicza 15
59-400 Jawor

Tel: +48 22 384 58 01
E-mail: board.office@globalcosmed.eu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000041414
Kapitał zakładowy: 93 031 238,00 zł
Kapitał wpłacony: 93 031 238,00 zł
NIP: 695-000-27-32
BDO: 000022878